Luftfoto af Boesdal fra nord Elmer Madsen

Foto: Elmer Madsen

Boesdal kridtbrud er fra 1914. Kalkbruddet, der i dag ejes af Stevns Kommune, er udlagt til rekreative formål.

Rester af de to gamle kalkovne fra 1930 står der stadig, og en stor pyramideformet lagerbygning er bevaret.